Công ty TNHH Phát triển thương mại và sản xuất Đại Thắng tổ chức lễ đón nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 (năm 2014)

vietinbank Namdinhvu Airtec