Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng đến năm 2020

(Theo Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 23/12/ 2013

của Ủy ban nhân dân thành phố).

 

STT

TÊN DỰ ÁN

  1. CƠ KHÍ - LUYỆN KIM

1

Sản xuất máy móc, thiết bị (công nghiệp phụ trợ) phục vụ cho ngành đóng tàu.

2

Sản xuất máy công cụ gia công kim loại.

3

Sản xuất thiết bị lọc nước và xử lý nước thải.

4

Sản xuất, chế tạo thiết bị cơ khí chính xác; thiết bị, máy móc kiểm tra, đo lường.

5

Sản xuất khuôn mẫu cho các sản phẩm kim loại và phi kim loại.

6

Nhà máy cơ khí nặng sản xuất máy móc, thiết bị, cụm chi tiết phi tiêu chuẩn trong các lĩnh vực: khai thác dầu khí, mỏ, năng lượng, xi măng, công nghiệp môi trường, xây dựng.

7

Chế tạo, lắp ráp ô tô, xe máy; Sản xuất máy móc, thiết bị, cụm chi tiết (công nghiệp phụ trợ) phục vụ ngành công nghiệp ô tô, xe máy.

8

Chế tạo máy điều khiển bằng số: máy tiện, khoan, nghiền, xay, mài, uốn, gấp, cán, xén, đục lỗ, hàn, hàn cầu võng, hàn cầu võng plasma kim loại.

  1. HOÁ CHẤT - CAO SU NHỰA

9

Sản xuất ống và phụ kiện HDPE và PP.R phục vụ cho các ngành: cấp, thoát nước, xây dựng.

  1. CÔNG NGHIỆP TÁI CHẾ, XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI, XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN, NƯỚC THẢI, KHÍ THẢI

10

Chế tạo dây chuyền xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học.

11

Chế tạo thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải tiên tiến khác.

12

Thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn, tái chế, tái sử dụng chất thải phát sinh trên địa bàn thành phố.

  1. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KẾT CẤU HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP

13

Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Share:

vietinbank Namdinhvu Airtec