Investment guidelines

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Xem Tải về
1 Danh sách 02 dự án trong KKT Đình Vũ - Cát Hải thuộc danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư nước ngoài tới năm 2020 ban hành kèm theo QĐ số 631/QĐ-TTG ngày 29/04/2014 của thủ tướng CP 15/1/2015 Xem Tải về
2 List of high technologies given priority and list of hi-tech products encouraged for development 15/1/2015 Xem Tải về
3 Danh mục dự án công nghiệp đầu tư có điều kiện ban hành kèm theo Quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND Thành phố. 8/5/2014 Xem Tải về
4 Danh mục dự án công nghiệp không chấp thuận đầu tư ban hành kèm theo quyết định số 2523/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND thành phố 5/5/2014 Xem Tải về
5 Danh much dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào KCN Đình Vũ đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
6 Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Tràng Duệ đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
7 Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Đồ Sơn Hải Phòng đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
8 Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Đình Vũ đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
9 Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Vship đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
10 Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp An Dương đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
11 Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Cát Hải và Lạch Huyện đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
12 Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Nam Tràng Cát đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
13 Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp An Hưng - Đại Bản đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
14 Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Cầu Cựu đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
15 Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Ngũ Phúc đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
16 Danh mục dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư áp dụng chung cho các KCN, KKT Hải Phòng đến năm 2020 22/4/2014 Xem Tải về
17 Danh mục các dự án công nghiệp ưu tiên đầu tư đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 17/4/2014 Xem Tải về
18 Danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải và các khu công nghiệp của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010-2015, định hướng đến năm 2020 26/10/2009 Xem Tải về
Namdinhvu